Tobo Component AB

Tobo Component AB

Verksamma sedan 2005

Tobo Component AB är legotillverkare till framförallt Munters Europe AB. Vi tillverkar komponenter för applikationer främst inom industrier som t.ex. Datacenter och Telekom.

Miljöpolicy

Vi på Tobo Component AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår produktion/försäljning av luftbehandlingskomponenter ska vi:

  • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
  • Hushålla med råvara, material och energi.
  • Ha en väl fungerande källsortering.
  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
  • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Kvalitetspolicy

Vi på Tobo Component AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

Vi erbjuder snabba leveranser där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar. 

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Personuppgiftspolicy

Vi på Tobo Component AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information i leverantörs- och kundregister. Där behandlar vi personuppgifter i form av e-post, namn och telefon. Uppgifterna används i syfte att kunna upprätthålla en god relation.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen samt vid eventuella utskick av erbjudanden från Tobo Component AB.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.

Kontakta oss

SPÅNVÄGEN 32
748 50 Tobo

556695-4532
Godkänd för F-skatt

Lämna ett meddelande